Openbare vergadering Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen

Email this to someoneShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Evenementgegevens


Op maandag 10 november 2017 organiseert Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen de jaarlijkse openbare vergadering in het Veenloopcentrum in Weiteveen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De agenda is als volgt:

  • Opening door de voorzitter
  • Notulen van de vergadering van 14 november 2016
  • Verslag van de secretaris
  • Verslag van de penningmeester, de kascontrole en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
  • Bestuursverkiezing: Dhr. T. Wevers is aftredend en niet herkiesbaar.
  • Mededelingen
  • Rondvraag
  • Pauze
  • Schoonmaakbedrijf Dokter b.v. en Sedna geven uitleg over maatschappelijke effecten in het gebied
  • Sluiting

Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen hoopt U te verwelkomen op 20 november 2017 om 20:00 uur in het Veenloopcentrum aan de Zusterweg 17 te Weiteveen.

Reageer