Sedna

Even voorstellen:

Buurtwerker Ellen Russchen

“Vanuit welzijnsorganisatie Sedna ben ik buurtwerker in uw dorp. Graag ben ik uw aanspreekpunt op maatschappelijk gebied over wat er speelt in uw dorp. Mijn insteek: voor elkaar – met elkaar.
Neem gerust contact met mij op via telefoonnummer 06 515 485 88 of via e-mailadres e.russchen@welzijngroepsedna.nl en hopelijk tot ziens.”

Sedna is er voor alle inwoners van Emmen en omgeving. Samen met een groep vrijwilligers werken de medewerkers van Sedna wijk- en dorpsgericht aan een vitale leefomgeving voor jong en oud. Ze verbinden, ondersteunen en organiseren; uiteraard in samenwerking met jou als bewoner van deze gemeente. Zo staat Sedna dichtbij de mensen.

Concreet houden de medewerkers van Sedna zich bezig met:

  • Wonen, welzijn en zorg
    Je kunt bij Sedna terecht voor mantelzorgondersteuning en seniorenvoorlichting. Maar Sedna biedt ook ondersteuning bij inburgering en buurtverbetering.
  • Jeugd
    Sedna biedt ondersteuning als u vragen heeft over opvoeden of opgroeien. Ook organiseert Sedna weerbaarheidtrainingen en activiteiten voor kinderen en jongeren. Daarnaast kunnen scholen Sedna inschakelen als een leerling het even moeilijk heeft.
  • Participatie: actief meedoen in de samenleving
    Sedna ondersteunt en stimuleert onder meer de inzet van vrijwilligers en het regelen maatschappelijke stages. Ook coachen ze jongeren en werkzoekenden. Maar ze pakken ook zaken als eenzaamheid bij senioren aan.

Uitgangspunt bij al de werkzaamheden is dat bewoners zich bewust zijn of worden van hun eigen verantwoordelijkheid, kracht en talent. Op basis van die eigen kracht helpt Sedna mensen grip op hun leven te krijgen en te houden.

Meer informatie is te vinden op www.welzijngroepsedna.nl.