Drie noordelijke provincies organiseren Noordelijke Klimaattop