Wethouder Kleine overhandigt  Leerplichtkoffer aan groep-achters OBS de Iemenhof