100 jaar parochie/geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede