Bestuur

Het dagelijks bestuur van Vereniging Dorpsbelangen bestaat uit de volgende personen:

  • Henry Schepers – voorzitter
  • Sienie Gerth – secretaris
  • Kees Goedhart – penningmeester
  • Mariët Gerth – notulist
  • Henk Wegkamp – bestuurslid
  • Jan Harms – bestuurslid