Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen is een erkende overlegpartner van de gemeente Emmen voor Weiteveen en daarom ook de schakel tussen u en de gemeente.

Het dagelijks bestuur bestaat uit inwoners van Weiteveen: Henry Schepers, Sienie Gerth-Meijer, Mariët Gerth, Henk Wegkamp, Manouk Gerth. Naast het dagelijks bestuur heeft Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen ook een algemeen bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen, instanties, middenstand en mensen die op persoonlijke titel plaats hebben genomen.

Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen is er voor u. De vereniging behartigt de belangen van Weiteveen bij de gemeente. Denk hierbij aan woonbaarheid, leefbaarheid, het sociale aspect van het dorp, maar ook voor klachten over bijvoorbeeld wegen en groenvoorziening (grijs en groen) kunt u terecht bij Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen. Denk hierbij aan gebrek aan of slecht onderhoud van bermen en wegen.

Voor kleinere zaken, zoals een losliggende stoeptegel of iets dergelijks, kunt u zelf contact opnemen bij de gemeente. Het telefoonnummer hiervoor is 14 0591. Vraag naar Meldpunt Openbaar Gebied. Mocht uw telefoontje naar de gemeente niet helpen, dan kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen.

Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur vergaderen maandelijks met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus. Eéns per jaar organiseert Vereniging Dorpsbelangen Weiteveen een openbare vergadering, waarvoor iedereen is uitgenodigd. De vergaderingen staan in de agenda op deze site. Heeft u vragen aan het dagelijks bestuur en wilt u een vergadering bijwonen? Neem dan even contact op met voorzitter Henry Schepers of met secretaris Sienie Gerth-Meijer.