Categorie: Milieu

Nu ook sproeiverbod in gebied rond Bargerveen

Regio – Voor het Bargerveengebied geldt nu ook een sproeiverbod. Waterschap Vechtstromen heeft een grondwateronttrekkingsverbod ingesteld voor kwetsbare natuurgebieden in verband met de aanhoudende droogte. Voor zuidoost Drenthe geldt het verbod voor het Sleenerzand,...

Vuurwerkergernissen

Weiteveen | November is nog maar net begonnen, maar het geknal van vuurwerk hoor je al weer her en der. Dit leidt tot ergernis bij buurtbewoners, vooral als men huisdieren heeft. Zo ook bij...

Tuinafval in Gemeentebosje

Weiteveen – Aannemer Oosterhuis is druk bezig geweest om het Gemeentebosje op te ruimen en schoon te maken. Op sommige plekken zelfs voor de 3e keer. Want hier en daar stuitte men op ‘vergeten’...